Tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính

PHAN SƠN |

Sáng 5.4, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Hội An, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 cho cán bộ, công chức của 9 huyện đồng bằng.

Nội dung tập huấn bao gồm thông tin tổng quan về công tác kiểm soát TTHC; các chuyên đề về: công bố, công khai TTHC, công tác báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC, tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Bên cạnh phần lý thuyết, cán bộ, công chức tham gia tập huấn còn thực hành trên hệ thống quản lý và đánh giá về TTHC và trên phần mềm thuộc hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

PHAN SƠN