Tập huấn triển khai hệ thống giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

D.LỆ |

(QNO) - Từ ngày 27 - 28.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần TS 24 tiến hành tập huấn triển khai hệ thống giao dịch BHXH điện tử cho cán bộ của ngành và 150 doanh nghiệp lớn, sử dụng đông lao động trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử iBHXH và hệ thống quản lý iQLBH do Công ty cổ phần TS 24 thiết kế phần mềm, sẽ được triển khai sử dụng trong toàn ngành BHXH ở Quảng Nam từ ngày 1.1.2015. Đây được xem là bước tiến trong việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào nghiệp vụ chuyên môn của ngành BHXH, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện và tiết kiệm nhất. Khi thực hiện theo iBHXH và iQLBH, nhiều thủ tục sẽ được cắt giảm, mẫu biểu đơn giản nhất. Điều này cũng giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại, in ấn... khi các đơn vị, doanh nghiệp không phải tới lui cơ quan BHXH nhiều lần mà chỉ cần tới một lần duy nhất để giao dịch tất cả mọi thủ tục, hồ sơ liên quan.

D.LỆ