Tập trung thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 18.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc với Sở Nội vụ và các ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ cho biết, đến nay có hơn 200 xã, phường, thị trấn trong tỉnh bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (các đơn vị chưa thực hiện chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, ít có giao dịch với cá nhân, tổ chức); ở 18 địa phương cấp huyện và 19 đơn vị cấp tỉnh đều thực hiện, đạt 100%. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các đơn vị, địa phương thực hiện trong giải quyết hầu hết thủ tục hành chính (TTHC); trong đó, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới cá nhân, tổ chức như: đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, LĐ-TB&XH, xây dựng, chứng thực... Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần làm thay đổi căn bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tổ chức; xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước; giảm tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp chính quyền để giải quyết công việc; tạo điều kiện để chính quyền gần dân hơn; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền địa phương...

Chỉ đạo cụ thể đối với từng vấn đề được các ngành nêu ra tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lưu ý, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và các nội dung có liên quan đến cải cách hành chính để triển khai. Theo đó, các sở ngành, địa phương tập trung triển khai kế hoạch đảm bảo ngay từ những tháng đầu năm 2019. UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019, giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì với các ngành liên quan tham mưu tổ chức đoàn công tác kiểm tra, rà soát theo kế hoạch, đảm bảo thành phần, nội dung, chất lượng kiểm tra, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, tiếp tục giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định và kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh...

NGUYÊN ĐOAN