Thăng Bình nỗ lực cải cách hành chính

VIỆT NGUYỄN |

(QNO) - Chủ trì buổi làm việc của UBND tỉnh với UBND huyện Thăng Bình về công tác cải cách hành chính và một số nội dung khác vào cuối tuần qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân biểu dương các kết quả đạt được, đồng thời gợi mở các vấn đề trọng tâm giúp địa phương triển khai tốt cải cách hành chính trong thời gian đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân biểu dương các thành quả cải cách hành chính của huyện Thăng Bình trong thời gian qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân biểu dương các thành quả cải cách hành chính của huyện Thăng Bình trong thời gian qua. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật

Ông Hồng Quốc Cường - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, địa phương luôn tuân thủ các quy định của tỉnh, Trung ương để tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn hơn. Số lượng cấp phó tại 12 cơ quan chuyên môn và 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo theo quy định. Thăng Bình hiện có 105/107 biên chế công chức và 57/77 biên chế viên chức được giao. Đội ngũ cán bộ, viên chức, công chức đảm bảo chất lượng, chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

“UBND huyện đã triển khai xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức, mong UBND tỉnh sớm phê duyệt. Qua đó địa phương có cơ sở sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm phù hợp” - ông Hồng Quốc Cường nói.

Thực hiện việc sắp xếp lại mạng lưới trường học, UBND huyện Thăng Bình đã phê duyệt kế hoạch mạng lưới trường lớp theo từng năm học đối với 74 đơn vị trường học các cấp mầm non, tiểu học, THCS, bước đầu sắp xếp lại hợp lý, bố trí đảm bảo sĩ số học sinh trên lớp. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc chấp hành - điều hành với UBND huyện. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cũng được phát huy, đảm bảo kết quả và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

UBND huyện Thăng Bình đang khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của công dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên trang thông tin điện tử của Phòng Nội vụ qua địa chỉ: noivu.thangbinh.quangnam.gov.vn. Việc khảo sát này bước đầu nâng cao độ tin cậy của người dân, tổ chức; đồng thời phát hiện các tồn tại để chấn chỉnh, cải thiện hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian đến. 

Thời gian qua, UBND huyện Thăng Bình đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập về nhân sự, tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đã tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong sử dụng hiệu quả biên chế, kinh phí, nguồn thu, đảm bảo hoàn thành công việc được giao; đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch.

UBND huyện Thăng Bình quy định việc đeo bảng tên và ghi nhật ký công vụ đối với cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc và 22 xã, thị trấn. Tổ kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 22, 26 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của viên chức, công chức báo cáo Chủ tịch UBND huyện. Tại buổi chào cờ thứ Hai của tuần đầu tiên trong tháng, Chủ tịch UBND huyện quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở cũng như kiểm điểm, phê bình các cá nhân, đơn vị vi phạm.

“Thăng Bình chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kiến thức chuyên môn, kỹ năng vững vàng bằng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể; đồng thời cơ cấu lại đội ngũ để tinh giản biên chế theo nghị định của Chính phủ” - ông Dương Ngọc Lân - Trưởng phòng Nội vụ huyện Thăng Bình nói.

Hiện đại hóa hành chính

Huyện Thăng Bình thực hiện tốt Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và chỉ đạo, điều hành. Cụ thể, áp dụng phần mềm Q-Office, hệ thống ISO 9001:2008; hệ thống truyền hình trực tuyến 1 điểm đầu, 3 điểm cuối; nâng cao hoạt động của bộ phận “một cửa” trong giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, triển khai thư xin lỗi người dân về chậm trễ trong giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, huyện Thăng Bình vươn lên vị trí thứ 4 về cải cách hành chính khối 18 huyện, thị xã, thành phố trong năm 2017 là nỗ lực lớn. UBND huyện Thăng Bình cũng đã chú trọng công tác báo cáo, gửi Sở Nội vụ theo đúng định kỳ gồm 2 báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm. Chất lượng báo cáo đạt yêu cầu, đầy đủ các nội dung, đúng thời gian quy định.

“Huyện Thăng Bình cần tổng hợp kết quả điều tra xã hội học để đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước hằng năm” - ông Lưu Tấn Lại nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, huyện Thăng Bình đã tập trung đồng bộ các nguồn lực, giải pháp để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian qua. Về đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức của huyện, Sở Nội vụ cần khẩn trương triển khai các bước tham mưu để UBND tỉnh phê duyệt, giúp địa phương sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chất lượng và tinh giản. Đối với sáp nhập các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn 22 xã, thị trấn, địa phương cần chủ động triển khai theo đúng chức trách, quyền hạn được giao, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả.

“UBND huyện Thăng Bình cần đơn giản hóa, nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, nhất là đăng ký quyền sử dụng đất, tư pháp - hộ tịch, cấp giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, thông thoáng cho môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực lớn phát triển kinh tế - xã hội” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói.

VIỆT NGUYỄN