Thăng Bình tinh gọn bộ máy tổ chức

VIỆT NGUYỄN |

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 18, 19 (khóa XII), Thăng Bình đang tập trung các nguồn lực, giải pháp để sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đài Truyền thanh - truyền hình sẽ được sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa - thể thao & truyền thông huyện Thăng Bình trong thời gian đến. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Đài Truyền thanh - truyền hình sẽ được sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa - thể thao & truyền thông huyện Thăng Bình trong thời gian đến. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Kết quả bước đầu

UBND huyện Thăng Bình đã thực hiện việc hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp. Ông Lê Văn Để - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Thăng Bình cho biết, các bộ phận phụ trách của trung tâm hoạt động hiệu quả hơn trước nhờ hỗ trợ, tương tác, tiếp sức lẫn nhau trong giải quyết công việc. “Thực chất của mô hình này là quy các nhánh của ngành nông nghiệp về một đầu mối để tổ chức, quản lý, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn được thông suốt hơn” - ông Để nói. Cụ thể, khi tham mưu UBND huyện Thăng Bình triển khai cơ chế, chính sách nông nghiệp của tỉnh, trung ương, các bộ phận thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông đều cho ý kiến, qua đó vấn đề tham mưu được toàn diện, thống nhất hơn, tránh trường hợp chồng chéo, giẫm chân lên nhau như trước đây. Do lực lượng đông đảo, đủ thành phần nên khi phải họp hành hoặc đi cơ sở, phân công công việc trở nên cụ thể, hài hòa, rõ ràng hơn. Tuy nhiên, theo ông Để, trở ngại trong hợp nhất 3 cơ quan nói trên không nằm ở yếu tố chuyên môn mà vướng về cơ sở vật chất. Hiện tại, tuy đã quy về một mối nhưng 3 thành phần của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp vẫn hoạt động riêng lẻ ở 3 cơ sở như trước đây. “Do thiếu phòng nên chúng tôi vẫn phải làm việc ở các cơ quan cũ trước đây trong khi chờ UBND huyện bố trí cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động chung của 3 bộ phận. Mong việc này được giải quyết nhanh để chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian đến” - ông Để nói.

Đến thời điểm này, UBND huyện Thăng Bình đã xây dựng xong đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa - thể thao với Đài Truyền thanh - truyền hình thành Trung tâm Văn hóa - thể thao & truyền thông huyện Thăng Bình. Công tác này dự kiến triển khai trong quý IV sắp đến. Ông Lê Nam Quang - Trưởng đài Truyền thanh - truyền hình huyện Thăng Bình cho biết, đây là xu thế tất yếu nên chúng tôi hưởng ứng. Trung tâm Văn hóa - thể thao & truyền thông huyện Thăng Bình có chức năng tuyên truyền, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, văn học, nghệ thuật ở huyện. Cùng với đó, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, sáng tạo của nhân dân. Khi sáp nhập, bắt buộc phải kiện toàn tổ chức bộ máy cho phù hợp với nhiều chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Lãnh đạo trung tâm phải phụ trách nhiều bộ phận công việc. Cán bộ, nhân viên không những tiếp tục đảm nhiệm công việc trước đây mà còn được giao thêm nhiệm vụ mới nên phải hết sức nâng cao trách nhiệm, chuyên môn mới đáp ứng  yêu cầu. Ông Quang lo ngại trong thời gian đầu, hoạt động của trung tâm sẽ gặp không ít khó khăn do đặc thù trong công việc của 2 cơ quan trước đây.

Đồng bộ các giải pháp

Theo ông Võ Huấn - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình, dự kiến trong quý I-2019 sẽ sáp nhập Đội Kiểm tra quy tắc và Ban quản lý các dự án đầu tư & xây dựng huyện thành một đầu mối. Tiếp đến sẽ sắp xếp, tinh gọn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện thành Trung tâm Y tế đa chức năng. Địa phương sẽ giải thể Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - thương mại & dịch vụ huyện, gộp chung, chuyển chức năng về Phòng Kinh tế - hạ tầng. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện sẽ được sáp nhập vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Mục tiêu của huyện Thăng Bình là tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu quả để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc này sẽ giải quyết tình trạng manh mún, dàn trải, nâng cao hiệu quả chi ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, để sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, huyện đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 19-NQ/TƯ khóa XII. Khi nắm chắc vấn đề rồi, sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ đề ra gắn với cải cách hành chính theo từng bước đi phù hợp. Theo đó, trong quá trình triển khai, sẽ song song việc kiểm tra, giám sát, tổng hợp thực tiễn để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh. Việc quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được đặt ra cấp thiết. Các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu của đơn vị sẽ chuyển đổi 10% viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu tránh nhiệm; thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước sang trả lương bằng nguồn thu sự nghiệp. Việc tuyển dụng nguồn nhân lực phải được chú trọng chất lượng theo hình thức thi tuyển công khai, minh bạch. Các đơn vị chỉ được tuyển dụng số viên chức mới không quá 50% số biên chế viên chức đã thực hiện tinh giản. Cùng với đó, tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức đảm bảo cơ cấu ngành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện như giao thông, xây dựng, đất đai, môi trường.

VIỆT NGUYỄN