Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

B.T |

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; các Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban; thành viên Ban Chỉ đạo gồm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Giám đốc Sở Nội vụ. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm 14 thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành. Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27.4.2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ ở các cơ quan, đơn vị địa phương trên toàn tỉnh. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc và phân công cụ thể cho từng thành viên để lãnh đạo công tác CCHC đạt yêu cầu đề ra.

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm tham mưu, trực tiếp triển khai nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện theo sự phân công, lãnh đạo của Ban chỉ đạo về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh.

B.T