Thành lập Cục Truyền thông Công an nhân dân

(Theo thanhnien.vn) |

(QNO) - Cục Truyền thông Công an nhân dân được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Báo Công an nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân và Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Sáng 15.8, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng bộ này về việc thành lập Cục Truyền thông Công an nhân dân và các quyết định về công tác cán bộ tại đơn vị này.

Theo đó, Cục Truyền thông Công an nhân dân được sáp nhập từ 3 đầu mối, gồm: Truyền hình Công an nhân dân, Báo Công an nhân dân và Nhà xuất bản Công an nhân dân. Cục Truyền thông gồm có 21 phòng ban chức năng, từ 3 đầu mối nêu trên.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thiếu tướng Mai Văn Hà được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân.

Thiếu tướng Mai Văn Hà (56 tuổi) trước đây là Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau đó được điều chuyển giữ chức Tổng Cục phó Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Triển khai thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an, bộ này đã giảm 6 đơn vị cấp tổng cục, 60 đơn vị cấp cục và 300 đơn vị cấp phòng thuộc bộ trước đây.

(Theo thanhnien.vn)