Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

V.HÀO |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp đặc biệt (tiếp nhận không qua thi tuyển) trong tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2017. Hội đồng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn làm Chủ tịch, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng làm Phó Chủ tịch.

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30.12.2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15.3.2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó sẽ kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. 

V.HÀO