Thành lập nhiều trung tâm hành chính công

NHẬT PHONG |

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Hành chính công Quế Sơn, tiếp tục tạo điều kiện cho nhiều địa phương trên toàn tỉnh xúc tiến thành lập các trung tâm này để hiện thực hóa công cuộc cải cách thủ tục hành chính.

Có thể khẳng định trung tâm hành chính công đã đánh dấu bước chuyển mới, làm thay đổi thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ, thể hiện rõ một nền hành chính phục vụ. Hơn một năm qua, vẫn chỉ là giai đoạn khởi đầu cho một hành trình cải cách hành chính dài hơi, nhưng sự phối hợp trong việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ giữa các sở, ban, ngành tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh đã có chiều hướng thuận lợi, phần nào đáp ứng được kỳ vọng và niềm tin của doanh nghiệp và những người đến giao dịch. Nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân nói nhờ mô hình trung tâm này, họ không còn phải phân vân hay khó xử trước một rừng văn bản, ít dần cảnh loay hoay “lội” qua nhiều cửa trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Đây là lý do để nhiều địa phương xúc tiến thành lập các trung tâm hành chính công, làm cơ sở thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Sau thí điểm thành lập trung tâm hành chính công cấp huyện ở Tam Kỳ, Hội An và thị xã Điện Bàn thì mới đây tiếp tục đến huyện Quế Sơn. Theo thông tin từ các địa phương, tiến trình xúc tiến thành lập các trung tâm này đang ngày càng một sôi động hơn. Bởi hơn ai hết, từ thực tế, dù ít hay nhiều, dân chúng, doanh nghiệp đều có “cơ hội” va chạm với cơ quan nhà nước đề hoàn tất một loại thủ tục hành chính nào đó. Không ít người đã từng ngán ngẩm mỗi khi phải đi làm giấy tờ, thủ tục đến mức có lúc còn định nghĩa hành chính tức “hành là chính”. Vì vậy, để thực hiện một chính quyền phục vụ, đồng nghĩa với việc thu gọn đầu mối, thống nhất giảm bớt khâu trung gian, hướng đến giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại chỗ. Người dân và doanh nghiệp chỉ đến một địa chỉ để giải quyết thủ tục hành chính là điều thuận lợi có thể thấy rõ của mô hình trung tâm hành chính công. Sự thuận tiện này sẽ dần bớt đi những bức xúc từ phía người dân, doanh nghiệp, tạo “hành lang thông thoáng” cho quá trình hội nhập kinh tế và phát triển ở mỗi địa phương.

NHẬT PHONG