Thành lập trung tâm hành chính công cấp huyện

TRIÊU NHAN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3186/UBND-NC về việc thành lập trung tâm hành chính công (HCC) cấp huyện và thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

Theo đó, mô hình trung tâm HCC cấp huyện được triển khai trên cơ sở nâng cấp bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện, là đơn vị trực thuộc văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND, chủ tịch UBND cấp huyện; có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ.

Theo chỉ đạo, mô hình trung tâm HCC cấp huyện trước mắt triển khai thí điểm tại UBND thị xã Điện Bàn, TP.Tam Kỳ và TP.Hội An. Sở TT&TT được chỉ đạo phối hợp với 3 địa phương trên hoàn thiện bộ phần mềm, kết nối, liên thông từ tỉnh, huyện đến bộ phận một cửa cấp xã/thị trấn trong năm 2017. Đến cuối năm 2018, mô hình trên sẽ được nhân rộng cho tất cả địa phương còn lại.

Theo lộ trình, 3 địa phương thực hiện thí điểm sẽ phải xây dựng đề án thành lập Trung tâm HCC, trình UBND tỉnh phê duyệt trước tháng 7.2017. Trung tâm HCC cấp huyện tại 3 địa phương sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm trong quý IV.2017 và chính thức từ ngày 2.1.2018. Các địa phương còn lại thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại từ cấp huyện tới cấp xã, hoàn thành trong năm 2018, đảm bảo giai đoạn 2019-2020 có 50% số xã, phường, thị trấn đi vào hoạt động, trong đó ưu tiên triển khai 100% số phường, thị trấn.

TRIÊU NHAN