Thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công

H.LIÊN |

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5941/UBND-KTTH về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, hội đoàn thể, UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ công trực thuộc (cơ sở y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, điện lực, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính...) xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng có khả năng kết nối với phần mềm ứng dụng của các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu tiền dịch vụ, tiền phí bằng phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QR Code hoặc phần mềm trên điện thoại di động để tổ chức, cá nhân dễ dàng, thuận lợi thanh toán không dùng tiền mặt...

TAGS