Tháo gỡ rắc rối từ các quy trình xử lý hồ sơ

TÙY PHONG |

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp và người dân, sau một năm hoạt động, mô hình Trung tâm Hành chính công đã thể hiện tính ưu việt so với mô hình “một cửa, một cửa liên thông” trước đây. Điều này đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp… Cụ thể, thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã giảm 30 - 50% so với trước đây, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 90%, tăng số lượng TTHC được giải quyết và trả kết quả trong ngày. Tổng số TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết tại trung tâm này khoảng 1.232/1.296 thủ tục, đạt tỷ lệ 100% tổng số TTHC của các sở, ngành. Sau một năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa, phê duyệt danh mục 801 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ban, ngành, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định với tổng thời gian cắt giảm lên đến 6.553 ngày trong tổng số gần 24 nghìn ngày so với tổng thời gian giải quyết theo quy định của trung ương. Quan trọng hơn, hiện đã có 128 TTHC tiếp nhận tại trung tâm đã được giải quyết ở mức độ 3, 4 dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu sẽ phấn đấu nâng tỷ lệ giải quyết TTHC từ “2 trong 1” (tiếp nhận, trả kết quả) sang “4 trong 1” (gọi tắt là quy trình 4 bước gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) ngay tại trung tâm hành chính công. Lộ trình cụ thể là đến ngày 1.1.2018 có tối thiểu 30%, đến ngày 30.6.2018 có tối thiểu 50% và trước ngày 31.12.2018 có tối thiểu 70% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành được thực hiện theo quy trình 4 bước gắn với phân cấp, ủy quyền và thẩm định tại trung tâm này.

Ông Võ Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho hay trung tâm ra đời là quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Nam, hướng đến xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người dân, doanh nghiệp dần quen với việc liên hệ giải quyết TTHC tập trung tại đây. Tất cả TTHC, quy trình giải quyết công khai minh bạch, được kiểm soát một cách toàn diện, bao quát từ khâu tiếp nhận hồ sơ, quy trình xử lý đến lúc trả kết quả. Toàn bộ quy trình xử lý đều được công khai trên hệ thống phần mềm điện tử và có hiển thị thời gian xử lý của từng bộ phận, từng người liên quan trong quá trình giải quyết TTHC. Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho rằng dù tỷ lệ hồ sơ đúng hạn rất cao nhưng cũng còn không ít hồ sơ bị chậm tiến độ. Một số sở, ban, ngành khi chậm trễ hồ sơ đều thông báo nhiều lần cho người dân và doanh nghiệp biết, nhưng cũng còn không ít sở, ban, ngành không thực hiện chế độ thông báo này. Đó là chưa kể mối quan hệ giữa trung tâm và các sở, ban, ngành thiếu thống nhất. Cụ thể, có những hồ sơ đã được thống nhất, nhưng từ sở, ban, ngành đưa lên trung tâm hành chính công thì cán bộ biệt phái lại không nhận với lý do hồ sơ không đúng. Chuyện này trung tâm không thể giải quyết được nên nhiều người dân, doanh nghiệp đã phải tốn thêm nhiều thời gian, phiền hà khi thực hiện các TTHC.

TÙY PHONG