Thêm 10 thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công

CHÂU Nữ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt 10 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT bổ sung đưa vào tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Theo đó, lĩnh vực bảo vệ thực vật có 5 thủ tục, gồm: xác nhận nội dung quảng cáo phân bón; cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Lĩnh vực trồng trọt có 4 thủ tục: tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng; công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Lĩnh vực lâm nghiệp có thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư).

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND phê duyệt danh mục TTHC đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình “4 bước” tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Theo quyết định, có 365 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình “4 bước”: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại trung tâm. Cụ thể: Sở Công Thương 88 TTHC, Sở Thông tin và truyền thông 14, Sở Xây dựng 10, Sở Kế hoạch và đầu tư 48, Sở LĐ-TB&XH 25,  Sở Y tế 11, Sở Khoa học và công nghệ 18, Sở Giao Thông vận tải 52, Sở VH-TT&DL 30, Sở Tài chính 11, Sở Nội vụ 11, Sở Tư pháp 35 và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai 12 TTHC.

CHÂU Nữ