Thêm 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường

LƯU THẾ TÙNG |

Ngày 5.12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND công bố 4 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường, gồm: khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Bên cạnh đó, Quyết định số 4258/QĐ-UBND cũng đã bãi bỏ 7 danh mục TTHC, gồm: cung cấp thông tin đất đai; cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám; cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ; cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

LƯU THẾ TÙNG