Thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện

N.T.K |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa ký công văn chỉ đạo tổ chức thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh chủ động làm việc với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để phối hợp thực hiện thí điểm việc nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Thời gian thực hiện thí điểm đến hết năm 2014. Ngoài ra cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh về dịch vụ nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh trong việc thông tinh, tuyên truyền, cung ứng các dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính... 

N.T.K