Thị trấn Núi Thành thông qua đề án sáp nhập khối phố

VĂN PHIN |

HĐND thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) vừa thông qua đề án sáp nhập, hợp nhất khối phố. Cụ thể, UBND thị trấn Núi Thành đã lập đề án hợp nhất, thành lập khối phố 1 trên cơ sở sáp nhập từ phía Tây Bắc đường Lý Thường Kiệt thuộc khối phố 7 với khối phố 1 hiện tại; thành lập khối phố 2 trên cơ sở sáp nhập một phần dân số và diện tích khối phố 1 với khối phố 2; thành lập khối phố 4 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích của khối phố 4 hiện tại với khối phố 5; thành lập khối phố 5 trên cơ sở hợp nhất từ phía đông nam đường Lý Thường Kiệt khối phố 7 với khối phố 6 hiện nay. Riêng khối phố 3 được giữ nguyên vì hiện tại đã đảm bảo quy mô số hộ dân.

VĂN PHIN