Thông qua việc thành lập thị trấn Hương An (Quế Sơn)

CHÂU NỮ |

(QNO) - Cuối tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố, trong đó có Quảng Nam.

Đối với Quảng Nam, sẽ sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 11,17km2 và dân số 8.267 người của xã Hương An hiện nay.

Như vậy, sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của Quảng Nam giảm từ 244 xuống còn 241 đơn vị.

* Trước đó, UBND tỉnh đã báo cáo Chính phủ kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh gồm sáp nhập thị trấn Tân An và xã Quế Bình để thành lập thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức); sáp nhập xã Quế Cường và xã Phú Thọ để thành lập xã Quế Mỹ (Quế Sơn); sáp nhập xã Quế Phước và xã Quế Ninh để thành lập xã Ninh Phước (Nông Sơn) và thành lập thị trấn Hương An với tỷ lệ cử tri ủng hộ khá cao.

TAGS