Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin - truyền thông

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin - truyền thông (TT-TT). Cụ thể gồm: các thủ tục thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông (sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn; cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính); thủ tục thuộc lĩnh vực báo chí (cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin; cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí; cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài...); các thủ tục thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (gồm báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng; cấp giấy phép, cấp lại hay gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp).

Tại quyết định này, UBND tỉnh cũng ban hành danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết; TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở TT-TT.

BẢO NGUYÊN