Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cán bộ làm cái gì dân cũng biết"

Theo VOV |

(QNO) - Thủ tướng nhấn mạnh “cái gì dân cũng biết” nên cán bộ, công chức phải đề cao trách nhiệm.

Sáng 17/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hiến kế để cải cách hành chính hiệu quả, thiết thực, thực sự phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội lần thứ XI và XII, Đảng đều đề cập đến công cuộc cải cách hành chính, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đảng ta đã nhận diện về bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả, cán bộ không làm gương, còn nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu, không sát dân, không phục vụ sự phát triển. Chính vì vậy, Đảng ta đặt vấn đề phải cải cách hành chính một cách mạnh mẽ, bao gồm cả bộ máy, cán bộ, công chức, kể cả phương pháp, điều kiện cụ thể để cải cách.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tổng kết một cách thực chất, đánh giá tình hình và giải pháp sát với thực tiễn, không mang tính hình thức. Thủ tướng yêu cầu một tinh thần nói thẳng, nói thật, nói thẳng vào những việc gai góc vướng mắc hiện nay trong bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ công chức, thể chế pháp luật, trong dịch vụ hành chính công, tiền lương…

Nêu rõ Chính phủ đang quyết tâm xây dựng một chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển, Thủ tướng đặt vấn đề, vậy tinh thần đó được chỉ đạo như thế nào? Các cấp các ngành, từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, những nơi tiếp xúc trực tiếp với dân có chuyển biến không? Có thực sự phục vụ nhân dân, có nhũng nhiễu hay không?!

Nói về khâu yếu nhất trong cải cách hành chính, Thủ tướng cho rằng đó là công tác cán bộ. 

Thủ tướng cho rằng công tác cán bộ là khâu yếu nhất trong cải cách hành chính
Thủ tướng cho rằng công tác cán bộ là khâu yếu nhất trong cải cách hành chính

“Trong cải cách hành chính có rất nhiều nội dung, nhưng khâu yếu nhất theo tôi là cán bộ. Cải cách thủ tục nhiều, nhưng cán bộ vẫn là vấn đề quyết định. Cán bộ chính là người thực hiện. Có phải đây là khâu chúng ta cần quan tâm không?! Hoặc bộ máy đông mà chúng ta không mạnh thì cải cách bằng cách nào?! Hiện có hơn 2,6 triệu người cán bộ, công chức hưởng lương Nhà nước, nhưng số lượng viên chức rất lớn, trên 2 triệu người. Vậy khâu xã hội hóa phải đặt ra mạnh mẽ hơn. Phải bàn về vấn đề này, phải nâng cao chất lượng phục vụ, tự trang trải kinh phí, Nhà nước nắm khâu quan trọng. Từ đó giảm số lượng biên chế Nhà nước và quỹ tiền lương, nâng lương cho những người làm việc trực tiếp, những người phục vụ nhân dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ muốn nghe các Bộ, ngành, địa phương dự hội nghị “hiến kế” các giải pháp để thực hiện công cuộc cải cách hành chính thành công trong giai đoạn tới, mà trước mắt là trong năm 2016, 2017. Bên cạnh đó, cần đề cao vai trò thanh tra kiểm tra giám sát của cơ quan dân cử và các đoàn thể, để cứ có quyền lực đều phải được giám sát, kiểm tra.

Nhấn mạnh với các đại biểu dự hội nghị: “cái gì dân cũng biết”, nên cán bộ, công chức phải đề cao trách nhiệm. Phải chuyển biến từ Trung ương trong công tác cải cách hành chính, nhưng quan trọng là cấp tỉnh, huyện xã, nơi địa bàn dân cư, để người dân thấy cán bộ hành chính phục vụ nhân dân một cách thực sự.

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, các tỉnh. Theo xếp hạng này thì Ngân hàng Nhà nước đứng vị trí thứ nhất, với chỉ số là 89,42; tiếp đó là Bộ Tài chính, Bộ Giao thông - Vận tải. Các bộ có chỉ số thấp nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ xếp thứ 17; Bộ Công thương xếp thứ 18 và Bộ Thông tin - Truyền thông xếp thứ 19.

Theo Bộ Nội vụ, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 cho thấy tất 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt kết quả trên 80%, không có bộ, cơ quan ngang bộ nào giảm điểm so với năm 2014. Các bộ có giá trị tăng điểm cao là Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với xếp hạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng được xếp vị trí đầu tiên với chỉ số 93,31; tiếp đó là Hải Phòng, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế. 4 tỉnh có chỉ số thấp nhất là Quảng Ngãi xếp thứ 60; Kon Tum xếp thứ 61; Cao Bằng xếp thứ 62 và Điện Biên xếp thứ 63.

Kết quả cho thấy không có tỉnh nào có Chỉ số Cải cách hành chính dưới 70%. Những tỉnh có Chỉ số cải cách hành chính từ 90% trở lên được xếp vào nhóm A; từ 80% đến dưới 90% được xếp vào nhóm B và từ 70% đến dưới 80% được xếp vào nhóm C.

Đây là năm thứ năm Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Mục tiêu của chỉ số này là theo dõi, đánh giá một cách toàn diện, thực chất và khách quan, công bằng kết quả việc triển khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh. Thông qua đó xác định được mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh.

Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được xác định trên 7 lĩnh vực, tương ứng với 7 chỉ số thành phần, 31 tiêu chí và 80 tiêu chí thành phần. Trong đó có 24 tiêu chí và tiêu chí thành phần được đánh giá thông qua điều tra xã hội học.

Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được xác định trên 8 lĩnh vực, tương ứng với 8 chỉ số thành phần, 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần. Trong đó có 33 tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá thông qua điều tra xã hội học.

Theo VOV