Thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh: Không "đánh trống, bỏ dùi"

VĂN PHIN |

Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 22 về chấn chỉnh giờ giấc, tác phong làm việc của cán bộ viên chức của huyện Núi Thành vừa có chuyến kiểm tra đột xuất tới 11/17 xã trên địa bàn.

Tổ kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 22 UBND tỉnh của huyện Núi Thành làm việc.
Tổ kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 22 UBND tỉnh của huyện Núi Thành làm việc.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt

Ngay sau khi có Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12.10.2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị, UBND huyện Núi Thành đã quán triệt và tổ chức thực hiện tinh thần chỉ thị. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã, thị trấn đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, sử dụng có hiệu quả giờ hành chính, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, ở một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND xã, thị trấn vẫn còn tình trạng buông lỏng công tác quản lý; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện chưa đầy đủ, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, chấp hành giờ giấc làm việc chưa tốt, còn tình trạng uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa, hút thuốc lá trong phòng làm việc gây ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng hiệu quả công việc và uy tín của cán bộ, công chức, viên chức. Từ thực trạng đó, ngày 13.5.2015, UBND huyện Núi Thành ra Công văn số 536 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 22. Cạnh đó, UBND huyện thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện. Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo bí mật và được thông báo kết quả xử lý thông tin khi có yêu cầu. Đặc biệt, UBND huyện Núi Thành thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 22. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ giúp UBND huyện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 22 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện xử lý các trường hợp vi phạm...

Vào cuộc

Theo như kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra do ông Ngô Đức An - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành làm Tổ trưởng, sau một vòng mục sở thị tại các quán cà phê trên địa bàn thị trấn Núi Thành, các quán vẫn đông khách nhưng ít có mặt khách hàng là cán bộ - công chức - viên chức như trước đây. Cũng có một vài người khi phát hiện ra đoàn kiểm tra thì quay mặt đi nơi khác. Như vậy, tình trạng cán bộ - công chức - viên chức la cà quán cà phê trong giờ hành chính đã giảm hẳn so với khi chưa triển khai quyết liệt Chỉ thị 22. Trong vòng hai ngày kiểm tra đột xuất ở 5 xã đồng bằng gồm Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Hiệp; 3 xã miền núi là Tam Sơn, Tam Thạnh và Tam Trà; 3 xã vùng biển là Tam Giang, Tam Hải và Tam Quang. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, các xã đã triển khai thực hiện khá tốt tinh thần Chỉ thị 22 của UBND tỉnh và Công văn 536 của UBND huyện về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Kết quả bước đầu cho thấy, hầu hết cán bộ - công chức và cán bộ không chuyên trách ở các xã có chuyển biến về nhận thức, văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong, đảm bảo giờ giấc làm việc, không uống rượu bia buổi trưa, la cà quán cà phê trong giờ làm việc... Ông Nguyễn Đăng Hưởng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 bày tỏ: “Thực hiện Chỉ thị 22 rất hợp lòng dân và đây cũng là mong mỏi của những cán bộ - công chức có nhiệt huyết vì công việc chung, chúng tôi đã triển khai quyết liệt, cả với cán bộ không chuyên trách”.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua thực tế kiểm tra, cán bộ - công chức ở một số UBND xã của huyện Núi Thành vẫn còn chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc, rời nhiệm sở khi chưa hết giờ hành chính. Một số xã chưa triển khai Công văn số 536 của UBND huyện Núi Thành về việc thực hiện Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị...

Ông Ngô Đức An - Trưởng phòng Nội vụ - Tổ trưởng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 22 huyện Núi Thành cho biết: “Các xã, thị trấn và các cơ quan thuộc huyện cần triển khai thực hiện tốt tinh thần Công văn 536 của UBND huyện về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; cần tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra và để nhân dân giám sát việc thực hiện. Thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh là cả một quá trình lâu dài chứ không phải “đánh trống bỏ dùi” và phải tập trung tạo nhận thức trong cán bộ - công chức (kể cả cán bộ không chuyên trách) thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong, đảm bảo giờ giấc làm việc; cần nhắc nhở, góp ý, không nặng việc xử lý. Tuy nhiên, nếu có những trường hợp vi phạm nhiều lần thì phải kiên quyết xử lý kỷ luật tùy theo mức độ nặng nhẹ...”

Huyện Núi Thành đang tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện...

VĂN PHIN