Thực hiện mô hình một cửa hiện đại tại Sở Kế hoạch - Đầu tư

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Đề án thực hiện mô hình một cửa theo hướng hiện đại tại Sở Kế hoạch và đầu tư (KH-ĐT) vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH-ĐT, liên hệ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua 3 hình thức: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;  nộp hồ sơ theo đường bưu điện; nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử của Sở KH-ĐT: www.dpiquangnam.gov.vn (đối với hồ sơ dịch vụ công trực tuyến).

Mọi quan hệ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại đầu mối duy nhất là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở. Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc Sở KH-ĐT không được trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức thuộc lĩnh vực áp dụng cơ chế một cửa quy định tại đề án này.

Đề án nêu trên được thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch thủ tục hành chính; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc; từng bước đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đáp ứng các yêu cầu giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức một cách tốt nhất về số lượng, chất lượng và thời gian.

NGUYÊN BẢO