Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy: Bước chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ"

HÀN GIANG |

Ngày 27.4.2016, Tỉnh ủy (khóa XXI) ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (viết tắt là Nghị quyết 03). Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Điện Bàn. Ảnh: T.L
Giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Điện Bàn. Ảnh: T.L

Nhanh, đúng hẹn

Thực hiện Nghị quyết 03, khâu cải cách trung tâm hành chính (TTHC) được UBND TP.Hội An xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình CCHC của địa phương. Trên cơ sở đó, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các ngành, địa phương trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng thực hiện TTHC trên các lĩnh vực. Điển hình như Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa thành phố đã tiến hành rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC về điều chỉnh quy trình cấp phép tu bổ, tôn tạo di tích tại khu vực IIA từ 20 ngày xuống còn 15 ngày và quy trình điều chỉnh giấy phép tu bổ, tôn tạo di tích tại khu vực IIA từ 15 ngày xuống còn 10 ngày. Hay việc thành phố hướng dẫn quy trình giải quyết hồ sơ chỉnh lý biến động đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả thành phố, trong đó quy định cụ thể thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện…, giúp việc giải quyết hồ sơ của công dân được nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP.Hội An - Nguyễn Văn Dũng cho biết, việc công khai, minh bạch thông tin về TTHC được các đơn vị, địa phương thực hiện cơ bản đầy đủ, thường xuyên và kịp thời với nhiều hình thức như niêm yết công khai tại bảng hướng dẫn, đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử, đọc trên hệ thống truyền thanh... Đồng thời tập trung rà soát TTHC, cập nhật đầy đủ TTHC do cơ quan có thẩm quyền công bố cũng như các quy định hành chính có liên quan và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Cơ chế “một cửa” tiếp tục được địa phương triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục của tổ chức, công dân. “Hiện, 100% số xã, phường đã thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết TTHC theo thẩm quyền. Các lĩnh vực áp dụng cơ chế “một cửa” đều được xây dựng quy trình cụ thể, có hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết công việc, lệ phí (nếu có)… được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố luôn đạt hơn 97%” - ông Nguyễn Văn Dũng cho hay.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Tại Điện Bàn, qua một năm triển khai Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, UBND thị xã ban hành và thực hiện kế hoạch khảo sát, thăm dò ý kiến của công dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đạt 95,59% (1.106/1.157 phiếu đánh giá). Một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ hài lòng đạt 100% như Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã, các xã - phường Điện Thọ, Điện Nam Bắc, Điện Tiến, Điện Thắng Bắc, Điện Minh, Điện Trung, Điện An, Điện Thắng Trung. Theo UBND thị xã Điện Bàn, trong 9 tháng đầu năm 2017, riêng trên lĩnh vực đất đai và LĐ-TB&XH, tỷ lệ trễ hẹn giải quyết TTHC giảm từ 13,7% (cùng kỳ năm 2016) xuống còn 5,9%. Còn tại Sở LĐ-TB&XH, Giám đốc sở Huỳnh Tấn Triều cho biết, đơn vị đã tập trung rà soát, niêm yết công khai TTHC để nhân dân theo dõi và giám sát việc thực hiện của đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến vào giải quyết nhiệm vụ, nhất là giải quyết TTHC như kiểm tra hồ sơ của tổ chức qua thư điện tử; tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ trọn gói chuyển phát kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực việc làm; phát động cán bộ, công chức đăng ký sáng kiến, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, với sự sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC trong toàn tỉnh ngày càng được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm đẩy mạnh và tập trung triển khai có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt, các cấp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC; thực hiện đúng quy định về việc xin lỗi công dân đối với các trường hợp trả kết quả giải quyết TTHC trễ hẹn. Nhiều nơi tổ chức họp giao ban định kỳ, hội nghị sơ kết thực hiện công tác CCHC, phân tích kết quả chỉ số CCHC, qua đó đánh giá những mặt được, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả CCHC.

Hoạt động tại bộ phận “một cửa” TP.Tam Kỳ được tổ chức, công dân đánh giá khá tốt.  Ảnh: XUÂN PHÚ
Hoạt động tại bộ phận “một cửa” TP.Tam Kỳ được tổ chức, công dân đánh giá khá tốt. Ảnh: XUÂN PHÚ

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Từ những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định, nền hành chính của tỉnh đã có bước chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ” theo mục tiêu Nghị quyết 03 đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang nhìn nhận, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng thường xuyên, liên tục, tạo sức lan tỏa, có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết 03 được các địa phương, sở, ban ngành thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có sự đồng bộ, hệ thống và đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như việc tổ chức triển khai, phân công thực hiện. Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang, đó là yếu tố quan trọng để triển khai CCHC thành công ở các cấp, ngành. Từ thực tiễn có thể thấy, việc quán triệt, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng CCHC của cấp ủy đảng là vấn đề quyết định trong triển khai, để từ đó có những chủ trương, giải pháp cụ thể trong thực hiện. Các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả khá rõ nét, như thành lập Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, từng bước hình thành Trung tâm Hành chính công cấp huyện, gắn với rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó trong CCHC; nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tư duy đổi mới...

Nêu ra các mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 03, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh: “Thời gian tới, trọng tâm CCHC của tỉnh là sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Các cấp, ngành cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm đối với công tác CCHC; đặc biệt, đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực quản lý”.

HÀN GIANG