Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Phú Ninh đặt nhiều kỳ vọng

PHAN VINH |

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, huyện Phú Ninh đã có sự chuẩn bị cụ thể, kỹ lưỡng, đồng thời coi trọng tính hiệu quả và bền vững.

Quán triệt tư tưởng cho cán bộ và tính hiệu quả sau thay đổi được huyện Phú Ninh chú trọng. Ảnh: P.V
Quán triệt tư tưởng cho cán bộ và tính hiệu quả sau thay đổi được huyện Phú Ninh chú trọng. Ảnh: P.V

Chuẩn bị tư tưởng

Ông Bùi Nguyên Bảo - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Đài TT-TH huyện Phú Ninh cho biết, thuận lợi của chi bộ là 100% cán bộ đều là đảng viên, chính vì vậy, việc quán triệt chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được sâu rộng. Đặc biệt là nội dung liên quan đến việc sáp nhập Đài TT-TH và Trung tâm Văn hóa - thể thao (VH-TT) huyện. Đề án sáp nhập đã được thường trực Huyện ủy Phú Ninh thông qua, theo đó khi quyết định sáp nhập được công bố sẽ có nhiều sự thay đổi, các chức danh: thủ trưởng đơn vị, kế toán, văn phòng từ số lượng 2 sẽ thành 1. “Khi sáp nhập đơn vị mới sẽ có 26 định biên, nhưng phấn đấu đến năm 2021 chỉ còn 19 định biên. Phải nói một điều rằng, khi làm bất cứ vấn đề gì liên quan đến công tác nhân sự thì hết sức cẩn trọng và thời gian qua, chúng tôi đã làm rất tốt việc quán triệt tư tưởng cho anh em. Phần lớn mọi người đều thống nhất với chủ trương chung và sẵn sàng chủ động khi làm việc và sinh hoạt ở môi trường mới trong thời gian đến” - ông Bảo nói.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Lan - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh, ngoài việc sáp nhập Đài TT-TH và Trung tâm VH-TT huyện, khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, các đơn vị khác cũng có sự thay đổi như Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện… “Huyện ủy Phú Ninh đã ban hành Chương trình số 17-CTr/HU ngày 17.4.2018 nhằm đưa ra lộ trình và phương án cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc quán triệt tư tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên trước, trong và sau khi có thay đổi. Không để xuất hiện cán bộ có tư tưởng tiêu cực gây sao nhãng công việc” - bà Lan nói.

Đề cao tính hiệu quả

Ông Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết, thời gian qua nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đã được quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên của địa phương. Các kế hoạch, chương trình hành động mà Huyện ủy, UBND huyện ban hành đều mang tinh thần quyết liệt, đồng thời dựa trên tình hình thực tế. Đối với việc sáp nhập Đài TT-TH và Trung tâm VH-TT huyện sẽ hoàn thành trước ngày 15.10. Riêng việc nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện sẽ thực hiện trong thời gian đến. “Đối với việc sáp nhập Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - thương mại - dịch vụ, Đội Quản lý trật tự xây dựng thành 1 đơn vị, trong khi chờ văn bản hướng dẫn cụ thể từ cấp trên, chúng tôi nhận thấy việc sáp nhập Đội Quản lý trật tự xây dựng vào các đơn vị khác không giải quyết được vấn đề gì. Nếu có thì nên sáp nhập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - thương mại - dịch vụ với Trung tâm Khuyến nông - khuyến lâm thành Trung tâm Khuyến công - khuyến nông - khuyến lâm” - ông Thạnh nói.

Cũng theo ông Thạnh, điều đáng lưu ý nhất khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) là phải đề cao tính hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời coi trọng vấn đề tư tưởng trong cán bộ đảng viên, đặc biệt là trong quá trình sáp nhập, chuyển vị trí công tác và chế độ chính sách cho các đối tượng dôi dư sau khi đã sắp xếp. “Ngoài ra, khi thực hiện nghị quyết bị vướng bởi một số hành lang pháp lý. Ví dụ, việc sáp nhập Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thì vướng Quyết định 131 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, các cấp cần xem xét và thay đổi để việc triển khai được thuận lợi và mang lại hiệu quả cao nhất” - ông Thạnh nói thêm.

PHAN VINH