Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy: Đúng nguyên tắc, không nóng vội

HÀN GIANG |

Việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) ngày 12.8.2016 về  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2020 đã mang lại những kết quả bước đầu. Đây được xem là nền tảng để Quảng Nam nêu cao quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lấy ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: HÀN GIANG
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lấy ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: HÀN GIANG


Điện Bàn chuẩn bị bước đầu
Sau khi Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) ban hành, Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn xây dựng và triển khai Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 31.10.2016 về củng cố, kiện toàn các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, các chức danh trưởng - phó phòng và tương đương của thị xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt 95,86%; có 30 chức danh trưởng phòng và 60 chức danh phó phòng thuộc 30 phòng, ban và tương đương do Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, không có đơn vị nào vượt quy định về số lượng cấp phó. Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn cũng đã luân chuyển 6 cán bộ cấp huyện về đảm nhiệm các chức danh chủ chốt tại xã, phường; trong đó, nhiều trường hợp được luân chuyển về đơn vị, địa phương có phong trào yếu, thậm chí mất đoàn kết nhưng đã nhanh chóng cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, củng cố, xây dựng phong trào của địa phương, từng bước được ổn định và phát triển, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tín nhiệm cao.
Ông Đặng Hữu Lên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn cho biết, để đạt được kết quả trong công tác kiện toàn, sắp xếp các chức danh cán bộ, quản lý trên địa bàn thị xã như thời gian qua, địa phương đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn thường xuyên quán triệt quan điểm, mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 04 Tỉnh ủy cho cấp ủy, các tổ chức đảng để nhận thức đúng mục đích, yêu cầu nội dung về công tác kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên. “Đặc biệt, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án vị trí việc làm, đảm bảo đến năm 2020 tinh giảm 10% số lượng biên chế được giao và kiên quyết không tuyển dụng, hợp đồng lao động mới. Điện Bàn cũng đã chỉ đạo việc tạm dừng việc bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị có từ 2 cấp phó trở lên để chuẩn bị bước đầu cho việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)” - ông Lên nói.
Tam Kỳ tinh gọn bộ máy
Theo ông Trình Minh Đức - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ, trong những năm qua, TP.Tam Kỳ luôn quan tâm đến việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế trong hệ thống chính trị. Năm 2017, Tam Kỳ đã sáp nhập Trung tâm VH-TT và Trung tâm Thể dục thể thao; tiếp nhận và sáp nhập Trung tâm Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật NN&PTNT, Trạm Trồng trọt - bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi thú y thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thành phố… Đồng thời, chủ trương chuyển mô hình hoạt động của Ban quản lý các chợ Tam Kỳ, Ban quản lý các công trình công cộng sang công ty cổ phần. Thành phố cũng đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thôn, khối phố. Ngoài ra, TP.Tam Kỳ thực hiện nghiêm theo đề án vị trí việc làm đã được thông qua, không bổ nhiệm lại đối với những vị trí thừa lãnh đạo... “Đánh giá ban đầu cho thấy, sau khi thực hiện sáp nhập, chuyển đổi mô hình, chức danh kiêm nhiệm, Tam Kỳ đã bước đầu thu gọn được đầu mối tổ chức, công tác tham mưu được kịp thời, việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn có sự chuyển biến tích cực” - ông Đức nhìn nhận.
Đến nay, TP.Tam Kỳ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội Nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ông Trần Nam Hưng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ cho biết, trong các giải pháp được xác định, có một số vấn đề địa phương có thể thực hiện ngay, có những việc phải có sự chỉ đạo của cấp trên. Do vậy, ông Hưng đề nghị tỉnh cho phép TP.Tam Kỳ thí điểm thực hiện một số nội dung mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời cho hợp nhất một số cơ quan giúp việc của đảng với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền có cùng chức năng, nhiệm vụ; sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp có cùng chuyên môn…
Chủ động, tích cực
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) của Tỉnh ủy vừa được đưa ra lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương xác định rõ 11 nhiệm vụ cần phải làm ngay. Đồng thời nêu rõ 3 nhiệm vụ thực hiện thí điểm nhằm rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung và những nhiệm vụ xin ý kiến Trung ương để thực hiện. Dự thảo cũng phân công cụ thể và đặt rõ mốc thời gian thực hiện hoàn thành nội dung đề ra đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Trong dự thảo, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết số 18-NQ/TW để chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp. Đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, ngành, địa phương, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu. Dự thảo cũng xác định, những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc mới chưa được quy định thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội; những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu để có chủ trương, giải pháp phù hợp. Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính...
Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, khó khăn, phức tạp, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hết sức chủ động, quyết tâm, quyết liệt và thực hiện đúng nguyên tắc, không nóng vội, chủ quan; thảo luận thật kỹ, xây dựng kế hoạch thật bài bản, từng công việc phải có đề án cụ thể, đúng theo quy trình pháp lý. Vấn đề nào đã đạt được sự đồng thuận cao thì quyết tâm làm. Vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì học tập kinh nghiệm và có báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

HÀN GIANG