Tiên Phước: Cán bộ, công chức thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính

D.LỆ |

Sáng 2.4, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian vừa qua.

Theo đánh giá của hội nghị, thời gian qua, cán bộ, công chức đã sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, chấp hành nội quy, quy định của đơn vị, địa phương; giảm tình trạng đi trễ - về sớm, uống rượu bia, cà phê, làm việc riêng trong giờ hành chính. Trong giao tiếp tại công sở và với công dân, hầu hết cán bộ công chức có thái độ lịch sự, hòa nhã, đảm bảo thông tin, trao đổi đúng nội dung công việc, không gây khó khăn, phiền hà với tổ chức, công dân khi thực hiện nhiệm vụ.

D.LỆ