Tiên Phước tổ chức thi kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn

NGUYỄN HƯNG |

Hội đồng kiểm tra, sát hạch huyện Tiên Phước vừa tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch công chức xã, thị trấn trên địa bàn. Có 24 thí sinh đến từ 15 xã, thị trấn tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch. Đối tượng kiểm tra, sát hoạch là cán bộ công chức trên lĩnh vực địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã).

Tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch, các thí sinh trải qua hai phần thi trắc nghiệm và tự luận. Ở phần thi trắc nghiệm, trong thời gian 30 phút các thí sinh trả lời 30 câu hỏi xoay quanh các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí công tác đang đảm nhiệm. Phần tự luận diễn ra trong 90 phút, thí sinh trả lời xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trên lĩnh vực mình đang phụ trách tại địa phương. Kỳ kiểm tra, sát hạch đã giúp huyện Tiên Phước có cơ sở đánh giá về năng lực, chuyên môn, qua đó có cách sắp xếp cán bộ hợp lý.

NGUYỄN HƯNG