Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2017

PHAN VINH |

Chiều qua 20.2, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức cuộc họp đầu năm 2017.

Theo Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, trong năm 2017, Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 ngày 27.4.2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016 - 2020. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: rà soát chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy”; tổ chức định kỳ việc thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch, đồng thời đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế. Trong năm 2017, xây dựng kế hoạch để xúc tiến thành lập trung tâm hành chính công TP.Tam Kỳ, Hội An và thị xã Điện Bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PHAN VINH
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PHAN VINH

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động. Hiện nay có 61 cán bộ được đưa về làm việc tại trung tâm, cùng với đó, hệ thống phần mềm của trung tâm hoạt động cơ bản ổn định, thông suốt. Tính đến hết ngày 15.2.2017, trung tâm đã tiếp nhận 2.971 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 841 hồ sơ, đa số các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Nhiều ý kiến tại cuộc họp cho rằng hệ thống phần mềm tại trung tâm hành chính công cần nhanh chóng hoàn thiện, tích hợp thêm các tính năng hỗ trợ. Cần đẩy mạnh các giải pháp để cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dần tiến đến thực hiện chữ ký điện tử.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác CCHC năm 2017. Các cấp, các ngành cần khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng khoa học, tinh gọn, hiệu quả. Quyết liệt triển khai các giải pháp tinh giản biên chế, xem đây là chỉ tiêu bắt buộc đối với tất cả cơ quan, đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang đề nghị, cần nhanh chóng xây dựng, bổ sung bộ thủ tục hành chính đối với cơ quan khối đảng và HĐND. Đối với việc thành lập trung tâm hành chính công tại TP.Tam kỳ, Hội An và thị xã Điện Bàn, các địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để hoàn thành mục tiêu đề ra.

PHAN VINH