Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

MỸ LINH |

(QNO) - Sáng nay (11.9), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì điểm cầu Quảng Nam.

Quảng Nam tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Ảnh: M.L
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: M.L

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được của các bộ, ban ngành, địa phương trong nỗ lực cải cách hành chính, bước đầu đã đạt những kết quả khả quan, được nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại trong công tác giải quyết TTHC như tư duy lấy người dân làm trung tâm phục vụ chưa được chú trọng; tình trạng chậm trễ, quá hạn trong giải quyết TTHC; dịch vụ công trực tuyến còn phức tạp...

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, mang lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đại diện các bộ ngành, địa phương cũng đã có nhiều ý kiến tham luận về những vấn đề liên quan. Trong đó nêu bật những khó khăn tồn tại, đưa ra được nhiều giải pháp khắc phục; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm tại đơn vị, địa phương mình.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu cần khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61, tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định 61 và kế hoạch thực hiện nghị định trong năm 2018 và hàng năm.

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị cán bộ, công chức được cử làm việc tại bộ phận một cửa phải đủ năng lực chuyên môn, thực hiện đúng hướng dẫn các quy trình tiếp nhận hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC, theo dõi tình hình về kết quả giải quyết TTHC.

Cần chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Đồng thời cần đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC, tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC.

Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy trình TTHC; thực hiện việc xin lỗi các tổ chức, cá nhân khi xảy ra tình trạng chậm, muộn, không giải quyết TTHC. Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của trung tâm hành chính công, cổng dịch vụ công trực tuyến…

MỸ LINH