Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy

X.PHÚ |

Ngày 9.7, Sở Nội vụ sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thời gian qua, toàn tỉnh tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Trong đó, đáng chú ý là tổ chức lại Ban Quản lý Cảng cá An Hòa thành Ban Quản lý Cảng cá Quảng Nam, chuyển giao Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi từ Sở NN&PTNT về UBND huyện Nông Sơn quản lý.

Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính giảm 3 cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, 20 phòng và tương đương thuộc sở, 1 chi cục, 7 hạt kiểm lâm, 4 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, 97 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến nay, đã hoàn thành việc sáp nhập xã, thôn tổ dân phố. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả. Sở Nội vụ đang phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020. Các địa phương cũng hoàn thành việc xét tuyển giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước...

TAGS