Tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý

BẢO NGUYÊN |

Tin từ UBND tỉnh, từ nay đến cuối năm, theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thi tuyển các chức danh: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Quảng Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam; UBND TP.Tam Kỳ sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi TP. Tam Kỳ. Đồng thời UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tuyển các chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn các sở, ban, ngành; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Được biết, Quảng Nam đã tổ chức thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định bổ nhiệm các ứng viên trúng tuyển, giữ các chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam. Ngoài ra, UBND thành phố Tam Kỳ đã tổ chức thí điểm thi tuyển và tuyển chọn được 2 viên chức để bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quý Cáp và Lê Văn Tám; 2 viên chức để bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS: Lý Thường Kiệt và Nguyễn Khuyến.

BẢO NGUYÊN