Tiếp tục tuyển sinh khóa IV Đề án 500

ĐOÀN ĐẠO |

Chiều 25.11, Ban điều hành Đề án 500 của tỉnh tổ chức họp sơ kết thực hiện đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2016 (Đề án 500) và triển khai kế hoạch tuyển sinh khóa IV Đề án 500. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Điều hành Đề án 500 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban điều hành Đề án 500, qua 3 đợt tuyển chọn đã có gần 2.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển và đã xét tuyển 3 khóa với tổng số 415 học viên có trình độ thạc sĩ, đại học. Kết thúc 2 khóa đào tạo đầu tiên có 100% học viên tốt nghiệp, trong đó có 101 học viên đạt loại giỏi, 167 học viên đạt loại khá. UBND các huyện, thành phố đã ra quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho các học viên. Đến nay có 4/268 học viên được bố trí vào chức danh cán bộ, 261/268 học viên được bố trí vào các chức danh công chức, 3/268 học viên bố trí vào chức danh những người hoạt động không chuyên trách. Cũng tại cuộc họp, Ban điều hành Đề án 500 đã triển khai kế hoạch tuyển sinh khóa IV Đề án 500. Theo đó, dự kiến sẽ phát hành, thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 10.12.2014 đến 11.1.2015; tổ chức xét tuyển, tuyển chọn học viên vào đầu tháng 3.2015 và khai giảng khóa IV vào đầu tháng 4.2015. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu các bên liên quan cần chú ý đến sự phấn đấu của học viên trong quá trình học tập để phát triển đảng viên cho các học viên có ý thức phấn đấu tốt; rà soát, tổng hợp nhu cầu đăng ký tuyển sinh của các địa phương để có hướng tuyển chọn, đào tạo khóa IV phù hợp nhất; trong quá trình tuyển chọn học viên khóa IV cần lựa chọn các học viên có chuyên môn phù hợp với nhu cầu thực tế ở địa phương…

ĐOÀN ĐẠO