Tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019

HÒA TIÊN |

(QNO) - Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 1654/KH-SNV tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng trên địa bàn Quảng Nam. Cuộc thi được tổ chức 4 kỳ (mỗi tháng 1 kỳ) từ ngày 10.9 đến 20.12.2019 với nội dung thi trắc nghiệm, kỳ thi chung cuộc (kỳ thứ 4) có thêm phần thi viết 1 bài luận.

Tại phần thi trắc nghiệm, thí sinh trả lời những câu hỏi theo hướng dẫn tại địa chỉ http://duthicchc.quangnam.gov.vn, nội dung xoay quanh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Phần thi viết bài luận với nội dung là những sáng kiến, cách làm mới về công tác cải cách hành chính có thể áp dụng được vào thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tại tỉnh Quảng Nam. Các sáng kiến hoặc cách làm mới phải đáp ứng các yêu cầu: chưa được công bố trên các tài liệu, cuộc thi khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng; lần đầu tiên được áp dụng và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

Cơ cấu giải thưởng: giải cá nhân, mỗi kỳ thi sẽ có 4 giải thưởng (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích); giải tập thể, sau khi kết thúc 4 kỳ thi, Ban tổ chức sẽ quyết định 2 giải tập thể dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có tổng số người tham dự nhiều nhất và số bài thi có kết quả đạt hơn 50% so với thang điểm tối đa.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 25 - 30.12.2019. Xem chi tiết kế hoạch và thể lệ cuộc thi tại Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh hoặc Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

TAGS