Tọa đàm nâng cao vai trò công đoàn cơ sở trong cải cách hành chính

V.ANH |

Sáng qua 22.9, Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức buổi tọa đàm “Nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan, đơn vị”.

Theo đánh giá, những năm qua công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, việc triển khai CCHC còn chậm và mang tính hình thức. Đặc biệt, các công đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong công tác CCHC. Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm tiếp tục đề ra các nội dung, giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong các cơ quan, đơn vị. Thông qua buổi tọa đàm, các công đoàn cơ sở sẽ nắm rõ hơn về nội dung, yêu cầu của công tác tham gia CCHC trong mỗi loại hình công đoàn cơ sở khác nhau. Từ đó, các công đoàn cơ sở sẽ xác định trách nhiệm, nội dung cần tập trung tham gia công tác CCHC trong thời gian đến đạt hiệu quả thiết thực hơn.

V.ANH