Toàn tỉnh sẽ giảm 478 thôn, khối phố sau khi hợp nhất, sáp nhập

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 18.9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Chỉ thị 30 ngày 14.9.2018 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại thôn/khối phố (gọi chung là thôn); nghe các địa phương báo cáo tiến độ, đề xuất, kiến nghị liên quan. Tại điểm cầu tỉnh, các đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, đến nay 18 địa phương đều đã có phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn. Trên cơ sở tổng hợp phương án của tỉnh, toàn tỉnh có 1.719 thôn (có 410 thôn đảm bảo quy mô số hộ gia đình); sau khi rà soát, sắp xếp, tổ chức lại còn 1.241 thôn, giảm được 478 thôn. Cụ thể: trong 1.309 thôn không đạt tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình (chiếm 76%) thì có 934 thôn được sắp xếp, tổ chức lại bằng các hình thức hợp nhất, sáp nhập (hợp nhất là sắp xếp, tổ chức lại từ 2 thôn trở lên còn lại 1 thôn và đặt tên mới; sáp nhập là giải thể thôn rồi nhập vào 1 hoặc các thôn liền kề và không đặt tên mới). Còn lại 375 thôn không đạt quy mô số hộ gia đình, nhưng các huyện, thị xã, thành phố đề nghị giữ nguyên không sắp xếp, tổ chức lại vì có đặc thù riêng. Dự kiến, đến tháng 11.2018, hoàn thành hợp nhất, sáp nhập các thôn theo phương án của các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang cho rằng việc sắp xếp, tổ chức lại thôn là yêu cầu tất yếu khách quan, đòi hỏi sự quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị. Đồng thời yêu cầu cấp ủy các địa phương phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy, cũng như các văn bản liên quan để cán bộ, đảng viên cơ sở nắm, hiểu; cùng tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, đồng thuận, ủng hộ chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, cùng với việc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; các địa phương cần tổ chức chặt chẽ các hội nghị lấy ý kiến cử tri, tiếp thu đầy đủ ý kiến nhân dân kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn. Vào kỳ họp cuối năm, khi ban hành Nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh sẽ ban hành kèm cơ chế hỗ trợ đối với cán bộ dôi dư...

NGUYÊN ĐOAN