Toàn tỉnh tinh giản được 1.441 biên chế theo Nghị định 108

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 12.12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị sáng ngày 12.12. Ảnh: N.Đ
Đại biểu dự hội nghị sáng 12.12. Ảnh: N.Đ

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, đến nay 100% địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 gắn với việc xây dựng Đề án vị trí việc làm. Trong đó, số lượng đăng ký thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 là 3.489 biên chế (giảm thêm 270 biên chế so với số lượng được phê duyệt tại Nghị định số 1728/QĐ-UBND của UBND tỉnh và đạt tỷ lệ giảm 9,5% so với tổng biên chế giao).

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Sáng, qua 3 năm triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị định 108 của Chính phủ, toàn tỉnh đã tinh giản được 1.441 biên chế. Trong đó, khối đảng có 42 biên chế (2,9%); khối nhà nước 1.399 biên chế (97,1%). Tỷ lệ tinh giản biên chế so với tổng biên chế giao là 3,8%, so với tổng biên chế thực hiện là 4,46%. Tỷ lệ tinh giản cán bộ, công chức là 4%; viên chức là 4,65%.

Qua số liệu trên cho thấy, việc thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh Quảng Nam là khá tốt so với bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Sáng cũng nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt. Cá biệt có địa phương, đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức có số lượng biên chế tăng so với hiện nay. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị còn chậm, thiếu quyết liệt.

Ngoài ra, việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chưa tinh giản đúng đối tượng không đạt chuẩn (năng lực, đạo đức, sức khỏe). Đối với khối nhà nước, đối tượng tinh giản chủ yếu là viên chức ngành y tế, GD-ĐT; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác số lượng cán bộ, công chức viên chức tinh giản biên chế còn thấp, chưa bảo đảm tỷ lệ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị...

NGUYÊN ĐOAN