Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 1.112 thủ tục hành chính

BẢO LÂM |

(QNO) - Tính đến nay, Bưu điện tỉnh đã ký hợp đồng chuyển phát hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) với 7 huyện, thị xã, thành phố; 15 sở, ban, ngành trong tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong số đó, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh là cơ quan có số lượng hồ sơ TTHC được yêu cầu tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu điện nhất nhiếu, chiếm đến 29,3% tổng số hồ sơ TTHC trung tâm tiếp nhận. Đáng chú ý, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh chuyển phát chứng minh nhân dân miễn phí cho người dân các huyện miền núi như Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My...

Được biết, hiện có 1.112 TTHC được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

BẢO LÂM