Triển khai lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp về cải cách hành chính

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TT&TT vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng cổng thông tin điện tử lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp về cải cách hành chính.

Tính năng của cổng thông tin điện tử là thông qua môi trường mạng, cho phép người dân, doanh nghiệp gửi câu hỏi, kiến nghị, những ý kiến đóng góp ở nhiều lĩnh vực khác nhau đến cơ quan quản lý nhà nước; các cơ quan phải có trách nhiệm trả lời, phản hồi những câu hỏi của cá nhân, tổ chức, đồng thời công khai trên website.

Cổng thông tin này còn có chức năng khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, các doanh nghiệp đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức về tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Qua đó giúp các cấp lãnh đạo, sở ban ngành kịp thời nắm bắt những khó khăn, hạn chế, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính để có điều chỉnh kịp thời. 

TRIÊU NHAN