Trung bình mỗi ngày có 180 lượt giao dịch tại trung tâm hành chính công

TD |

Tin từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, chỉ trong một tuần (từ 27.4 đến 3.5.2018) đã có 722 lượt tổ chức, công dân đến giao dịch tại trung tâm này, trung bình mỗi ngày có 180 lượt giao dịch. Trung tâm này đã tiếp nhận 1.073 hồ sơ và đã giải quyết 1.014 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.006 hồ sơ. Đặc biệt, trong tuần này đã tiếp nhận và xử lý trực tuyến 46 hồ sơ, bao gồm Sở Công Thương 8 hồ sơ, Sở GD-ĐT 1 hồ sơ, Sở KH&ĐT 17 hồ sơ, Sở TN&MT 18 hồ sơ và Sở Ngoại vụ 2 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 99,2%. Các cơ quan có tần suất giao dịch nhiều nhất là Công an Quảng Nam (420 hồ sơ), Sở GT-VT (107 hồ sơ), Sở LĐ-TB&XH (99 hồ sơ), Sở Tư pháp (108 hồ sơ), Sở Công Thương (103 hồ sơ) và Sở KH&ĐT (72 hồ sơ). Như vậy, trong hơn 4 tháng qua (từ ngày 2.1.2018 đến 3.5.2018), trung tâm này đã xử lý, giải quyết 20.280/22.229 hồ sơ đã được tiếp nhận. Tổng phí, lệ phí thu được hơn 4,314 tỷ đồng.

TD