Trung tâm Hành chính công Điện Bàn đi vào hoạt động

VĂN MẾN |

(QNO) - Sáng nay 2.1, Trung tâm Hành chính công thị xã Điện Bàn chính thức đi vào hoạt động.

Trung tâm Hành chính công thị xã Điện Bàn
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Điện Bàn. Ảnh: VĂN MẾN

Trung tâm Hành chính công Điện Bàn được thành lập trên cơ sở nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND, Chủ tịch UBND thị xã. Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Nhân sự tại trung tâm gồm 1 giám đốc, 1 phó giám đốc, 1 nhân viên công nghệ thông tin - quản trị mạng, 1 kế toán - hành chính và khoảng 23 - 25 công chức, viên chức do các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã cử đến làm việc.

Tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị của trung tâm giai đoạn 1 khoảng 9,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thị xã. Trong đó kinh phí đầu tư trang thiết bị làm việc, hệ thống camera, máy tra cứu thông tin, máy vi tính khoảng 7 tỷ đồng; 2,5 tỷ đồng còn lại đầu tư các phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin.

VĂN MẾN