Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ: Hơn 22.900 hồ sơ giải quyết đúng hẹn

X.PHÚ |

Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ đi vào hoạt động từ tháng 1.2018. Qua gần 1 năm đã có 33.285 lượt công dân đến giao dịch với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 27.119. Kết quả, đã giải quyết 23.738 hồ sơ, trong đó đúng hẹn 22.940, trễ hẹn 788. Số hồ sơ đã giải quyết nhưng trễ hẹn so với quy định tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực đất đai.

Trung tâm Hành chính công tiếp nhận, thẩm định trên các lĩnh vực thuế, tư pháp, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, tài chính và kế hoạch, LĐ-TB&XH, nội vụ, y tế, GD-ĐT, văn hóa và thông tin, bảo hiểm xã hội, bưu chính viễn thông, ngân hàng. Trung tâm thực hiện 196 thủ tục trên 25 lĩnh vực thuộc 14 cơ quan, đơn vị; trong đó 10 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố thực hiện 148/256 thủ tục (tỷ lệ 56%), 4 cơ quan ngành dọc thực hiện 48/200 thủ tục (24%). Số thủ tục thực hiện trong ngày là 23 trên 3 lĩnh vực, thực hiện liên thông là 49 thủ tục trên 6 lĩnh vực. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm so với quy định của Trung ương và của tỉnh đạt tỷ lệ 25%.

X.PHÚ