Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ tiếp nhận gần 800 hồ sơ trong tháng đầu tiên

HOÀNG BIN |

Theo Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ, kết thúc đợt giao dịch của tháng đầu tiên từ khi đi vào hoạt động (từ 16.1 đến 31.1), trung tâm đã tiếp nhận gần 800 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết gần 650 hồ sơ, trong đó có 535 hồ sơ giao trả tại trung tâm, còn 150 hồ sơ đang giải quyết. Ngoài ra, cán bộ trung tâm còn tiếp 2.500 lượt công dân. Các đơn vị có số lượng giao dịch nhiều như Phòng Tài nguyên - môi trường với 196 hồ sơ, Công an thành phố 452 hồ sơ, Phòng Tư pháp 129 hồ sơ… Có 2 phòng ban, đơn vị không có hồ sơ giải quyết trong tháng giao dịch đầu tiên là Phòng GD-ĐT và Phòng VH - TT.

Trung tâm Hành chính công Tam Kỳ tọa lạc tại số 159 đường Trưng Nữ Vương, hiện tiếp nhận giải quyết 196 thủ tục hành chính trên 25 lĩnh vực thuộc 14 cơ quan, đơn vị. Trong đó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố thực hiện 148 thủ tục, các cơ quan ngành dọc thực hiện 48 thủ tục. Số thủ tục thực hiện trong ngày là 23 thủ tục trên 3 lĩnh vực, thực hiện liên thông là 49 thủ tục trên 6 lĩnh vực. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm so với quy định của Trung ương và của tỉnh đạt tỷ lệ 25%. Trong quá trình vận hành, thành phố sẽ tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 30%.

HOÀNG BIN