Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh đi vào hoạt động

VĂN HÀO |

Hôm nay 9.1, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh (159B đường Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ) bắt đầu đi vào hoạt động để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức. Thời gian tiếp nhận, giải quyết TTHC từ 8 giờ đến 16 giờ 30 các ngày làm việc trong tuần. Riêng ngày thứ Bảy, giải quyết TTHC xuất nhập cảnh trong buổi sáng; TTHC cấp chứng minh nhân dân thực hiện cả ngày. Thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức buổi sáng 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều 13 giờ đến 17 giờ.

Có 748 TTHC được giải quyết tại trung tâm. Trong đó 670 TTHC của 19 sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh và 78 TTHC của 3 cơ quan ngành dọc (Công an tỉnh 40 TTHC, Cục Thuế 33 TTHC, Bảo hiểm xã hội tỉnh 5 TTHC). Cùng với đội ngũ cán bộ, nhân viên của Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cũ (Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh được thành lập trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên ban này), có 61 công chức, viên chức được biệt phái đến làm việc tại trung tâm (các sở ngành của tỉnh 32 người, cơ quan ngành dọc 29 người).

VĂN HÀO