Trung tâm Khuyến công - xúc tiến thương mại và quản lý cửa khẩu hoạt động từ ngày 1.2

CHÂU NỮ |

* Thành lập Trung tâm Khoa học và công nghệ Quảng Nam

(QNO) - Ngày 7.1, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Trung tâm Khuyến công - xúc tiến thương mại và quản lý cửa khẩu, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Quảng Nam với Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam.

Trung tâm Khuyến công - xúc tiến thương mại và quản lý cửa khẩu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương; có chức năng phục vụ quản lý nhà nước, tham mưu Giám đốc Sở Công Thương quản lý trong lĩnh vực khuyến công, tiết kiệm năng lượng, xúc tiến thương mại và các hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang thuộc phạm vi lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản, nhân sự, hồ sơ tài liệu... của các trung tâm hợp nhất về Trung tâm Khuyến công - xúc tiến thương mại và quản lý cửa khẩu, để trung tâm chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1.2.2019.

* Trước đó, ngày 3.1, UBND tỉnh cũng ban hành quyết định thành lập Trung tâm Khoa học và công nghệ (KHCN), trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật - tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng vào Trung tâm Ứng dụng và thông tin KHCN. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2.1.2019.

Trung tâm KHCN là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KHCN. Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thông tin, thống kê KHCN; dịch vụ về kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quan trắc phóng xạ, sở hữu trí tuệ; tư vấn xây dựng và thực hiện nhiệm vụ KHCN, môi trường, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

CHÂU NỮ