Từ 1.3, Tam Kỳ tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp tại bộ phận "một cửa" thành phố

THÚY SƯƠNG |

(QNO) - Kể từ ngày 1.3, tất cả thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực tư pháp gồm hộ tịch, chứng thực sẽ được tiếp nhận, giải quyết và giao trả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận "một cửa") của TP.Tam Kỳ (địa chỉ số 159 Trưng Nữ Vương). 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP.Tam Kỳ. ảnh: Thúy Sương
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP.Tam Kỳ. Ảnh: THÚY SƯƠNG

Quy định trên nhằm đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC tại thành phố, giúp TP.Tam Kỳ củng cố nguồn nhân lực để Trung tâm Hành chính công thành phố đi vào hoạt động trong thời gian đến. 

THÚY SƯƠNG