Tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện

KHÁNH LINH |

(QNO) - Sáng nay 11.4, tại TP.Huế, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 cho 34 tỉnh trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo Đề án, 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học sẽ được tăng cường về các xã thuộc  vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để bố trí vào các chức danh công chức cấp xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua hoạt động thực tiễn cũng sẽ giúp đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương trong tương lai. Theo lộ trình, năm 2014 sẽ tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí 300 trí thức trẻ; năm 2015 sẽ tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí thêm 200 trí thức trẻ, bảo đảm đủ số lượng trí thức trẻ để bố trí về các xã đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ vào nhu cầu thực tế và chỉ tiêu tuyển chọn đã được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đã có quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn trí thức trẻ tham gia Đề án cho 34 tỉnh với cơ cấu các chức danh như sau, văn phòng - thống kê: 114 người; địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường: 189 người; tài chính, kế toán: 45 người; tư pháp, hộ tịch: 71 người; văn hóa, xã hội: 81 người.

Được biết, theo đề án Quảng Nam có 15 chỉ tiêu phân bổ cho 10 huyện nghèo gồm Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tam Kỳ, Núi Thành, Duy Xuyên, Thăng Bình.

KHÁNH LINH