Tuyển chọn trí thức trẻ theo Đề án 500 ở Quảng Nam: 191 ứng viên cho 15 chỉ tiêu

ĐOÀN ĐẠO |

Hôm qua 18.6, Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh đã tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn trí thức trẻ theo Đề án 500 của Chính phủ. Triển khai đề án, Quảng Nam được giao 15 chỉ tiêu, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo thực hiện đề án một cách công khai, minh bạch và chặt chẽ. Đã có 191 trí thức trẻ nộp hồ sơ tham gia ứng viên với chất lượng khá tốt: có 3 ứng viên đã qua đào tạo thạc sĩ; tỷ lệ tốt nghiệp đại học loại xuất sắc chiếm 1,56%, loại giỏi 14,58% và khá 57,29%. Hội đồng tuyển chọn đã thực hiện công tác phỏng vấn 191 ứng viên để tuyển chọn 15 trí thức trẻ xuất sắc tham gia đề án.

Đề án 500 với mục tiêu đến năm 2015 tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các trí thức trẻ sau khi trúng tuyển sẽ được Bộ Nội vụ đào tạo tập trung trong thời gian 3 tháng, sau đó sẽ được bố trí vào các chức danh công chức xã.

ĐOÀN ĐẠO