Tuyển dụng 363 chỉ tiêu công chức hành chính năm 2016

BẢO NGUYÊN |

Theo quyết định mới ban hành của UBND tỉnh, năm 2016, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức toàn tỉnh là 363 người. Cụ thể, tổng số chỉ tiêu công chức khối sở, ban, ngành là 130 người. Trong đó, ngạch chuyên viên và tương đương 124 người;  ngạch chuyên viên (cao đẳng) và tương đương: 3 người; ngạch cán sự và tương đương: 3 người. Tổng số chỉ tiêu công chức khối UBND huyện, thị xã, thành phố là 233 người. Trong đó, ngạch chuyên viên và tương đương: 217 người; ngạch chuyên viên (cao đẳng) và tương đương: 9 người;  ngạch cán sự và tương đương: 7 người. Thời gian thi tuyển dự kiến ngày 15 và 16.10.2016.

Mọi chi tiết về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2016, liên hệ Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh (website: “www.noivuqnam.gov.vn”).

BẢO NGUYÊN