Tỷ lệ hồ sơ được thẩm định, giải quyết tại chỗ còn ít

TÙY PHONG |

Thống kê của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho biết, từ ngày 9.1.2017 đến ngày 31.8.2017 đã có 30.019/32.027 hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm đã được giải quyết. Chỉ tính từ ngày 25.8 đến 31.8.2017 đã có 788/1.305 hồ sơ tiếp nhận được giải quyết với 770 hồ sơ trả trước và đúng hạn. Chỉ có khoảng 18 hồ sơ bị trễ hạn đều có lý do cụ thể. Kết quả thu lũy kế lệ phí và phí đến ngày 31.8.2017 hơn 5 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, trong nhiều tháng qua, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của công chức, viên chức trong việc hỗ trợ doanh nghiệp với tinh thần phục vụ và tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt được mục tiêu đề ra và kết quả không có ý kiến phản ánh tiêu cực về thái độ phục vụ hay quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ, không để xảy ra tình trạng quan liêu, tham nhũng; thực hiện tốt việc cắt giảm hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; phối hợp thông tin cho doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội và thách thức khi hội nhập kinh tế và tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp xúc, làm việc hợp tác với các đối tác nước ngoài, giải quyết những vướng mắc đối với các doanh nghiệp của tỉnh hoạt động ở nước ngoài. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đẩy mạnh hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, sự vận hành của trung tâm này vẫn chưa thật sự suôn sẻ. Mặc dù cơ bản đã thực hiện đúng quy chế đã ban hành, nhưng vẫn còn trường hợp hướng dẫn nhiều lần hoặc yêu cầu hồ sơ ngoài quy định. Không ít hồ sơ trễ hạn, một số cơ quan không thông báo lại cho người dân và doanh nghiệp biết nên người giao dịch phải tốn thời gian liên hệ... Tỷ lệ hồ sơ được thẩm định, giải quyết tại chỗ còn ít. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ có hồ sơ đăng ký kinh doanh, thủ tục hành chính thông báo khuyến mãi (của Sở Công Thương - biên nhận cũng chính là kết quả) được giải quyết tại chỗ. Thực hiện thủ tục hành chính cần nhiều thủ tục phụ, nên thời gian kéo dài. Ví dụ để thẩm định thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng phải có thỏa thuận đấu nối điện thì đề xuất cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan bằng hình thức tổ chức họp hoặc bằng văn bản, nhưng hiện nay doanh nghiệp tự làm việc với các ngành để thực hiện. Các đơn vị sử dụng phần mềm của trung ương (Sở KH-ĐT, Sở Tư pháp, Sở GTVT) chưa tích hợp vào phần mềm của trung tâm nên rất khó khăn trong việc thống kê kết quả, thu phí/lệ phí. Trung tâm này đã yêu cầu nhân viên biệt phái nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện đúng nội quy, quy chế hoạt động về giờ giấc, khắc phục tình trạng đi trễ về sớm, bỏ quầy trong giờ làm việc. Trung tâm trực tiếp chuyển hồ sơ đã tiếp nhận của tổ chức, cá nhân tại trung tâm đến các sở ngành và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính về lại trung tâm (dành thời gian cho cán bộ viên chức biệt phái tập trung tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính). Tiến hành lấy phiếu đánh giá, góp ý của tổ chức, cá nhân đến giao dịch và thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm bằng nhiều hình thức khác nhau. Thực hiện nhắn tin SMS tự động để thông báo kết quả giải quyết hồ sơ (trước hạn, đúng hạn, trễ hạn, xin lỗi…).

TÙY PHONG