UBND tỉnh triển khai phần mềm kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao

MINH LIÊM |

(QNO) - Ngày 25.8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao từ UBND tỉnh cho gần 150 cán bộ là lãnh đạo, chánh văn phòng các sở, ban ngành và lãnh đạo các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Phó Chủ tịch UBND Lê Trí Thanh đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: MINH LIÊM
Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: MINH LIÊM

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã được hướng dẫn sử dụng hệ thống theo dõi, giám sát nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Các đại biểu được chia sẻ, trao đổi nhiều tiện ích mang lại từ phần mềm giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật như: quản lý, xử lý công việc tập trung; dễ dàng triển khai đưa vào sử dụng; quản lý các nội dung công việc, nhiệm vụ được giao; chuyển thông báo kết luận cho từng bộ phận, đơn vị; theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung theo công việc, nhiệm vụ được giao... Việc đưa phần mềm vào sử dụng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; đồng thời giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc đã giao cho các sở, ban ngành và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho rằng việc phổ biến phầm mềm mới này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính công hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân; đồng thời yêu cầu để kịp thời đưa vào áp dụng chính thức từ ngày 1.9 tới, Sở Thông tin và truyền thông cần tăng cường công tác tập huấn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sẽ phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh vì mục tiêu xây dựng hệ thống chính quyền theo hướng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

MINH LIÊM