Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở GD-ĐT

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ ngày 15.10.2018 đến 15.10.2019, Giám đốc Sở GD-ĐT được UBND tỉnh ủy quyền giải quyết 9 thủ tục hành chính.

Đó là các thủ tục: công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia; công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia; công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học; công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

* Cùng thời gian, UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính: gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất; thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị cấy giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm; gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêm; cấp lại giấy phép tài nguyên nước; cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ; gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kW; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50 nghìn mét khối/ngày đêm; gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100 nghìn mét khối/ngày đêm.

CHÂU NỮ